Taksi Burda
En Yakın Taksi Durağı

Yasal Uyarılar

Kullanım Şartları

Aşağıda ifade edilen kullanım koşullarına uygun olarak web sitesinin hizmetleri sunulmaktadır; kullanıcıların bu web sitesini kullanmak ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri için aşağıda ifade edilen koşulları dikkatle okumaları ve onaylayarak kabul etmeleri gerekir.

1. Hizmetin Tanımı

Web sitesinden, işletmenin ürün ve / veya hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçiler iletişim formunu doldurarak kendileriyle iletişime geçilmesini sağlayabilirler. Ayrıca ziyaretçiler, web sitesinde bulunan hizmetler ve / veya ürünler ile ilgili görüşlerini / incelemelerini bu yöntemle web sitesinin yöneticileriyle paylaşabilirler. Web sitesi, ziyaretçilerin gönderdiği mesajların içeriğini bu kullanım koşulları ihlallerinin tespiti haricinde başka bir amaçla kaydetmemektedir. Web sitesi, yazarın onayı olmadan, yürürlükte olan yasalar gereği veya yetkili makamların talebi haricinde, mesajın içeriğini üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Bu kullanım koşullarının kabul edilmesi halinde, kullanıcının paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, işletmenin tüm iştirakleri ve iş ortakları ile paylaşımına izin vermiş olduğunu kabul etmektedir.

2. Dış Bağlantılar

Web sitesi, üçüncü şahıslar tarafından yönetilen diğer web sitelerine bağlantılar ("linkler") içerebilir. Web sitesi, bahsedilen bağlantılardaki içerik veya bilgiler üzerinde bir kontrole sahip olmadığından, söz konusu web sayfalarının içeriğinin sorumluluğunu taşımadığı gibi kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca, bu bağlantıların herhangi biri tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerce sunulan bilgilerin kalitesinden, doğruluğundan ve tamlığından da sorumlu değildir.

3. Kullanıcının / Ziyaretçinin Sorumluluğu

Kullanıcılar, web sitesinde yayınladıkları yorumların kendi sorumlulukları altında olduğunu kabul eder. Web sitesinde yer alan her türlü kullanıcı yorumunun doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette web sitesi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcılar, yayınladıkları içerikten ve yayınladıkları içeriğin yaratacağı fikri mülkiyet hakları ihlallerinden sorumludur.

Kullanıcının, web sitesinde yayınlayacağı yorumların üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda bu durum kullanım şartlarının ihlali anlamına gelmekte olup; web sitesi bu nedenle yapılan yorumları haber vermeksizin doğrudan veya dolaylı olarak silme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar web sitesinin sunduğu hizmetleri aşağıda belirtilen koşullarla kullanabilirler:

A) Hakaret içeren, iftira niteliği taşıyan, pornografik, istismar edici, nefret ifadeleri içeren, mahremiyeti ihlal eden, müstehcen, şiddet ve küfür içeren, yasal olmayan, ırkçı, kırıcı, çocuk veya hayvanların istismarı niteliğine sahip, küçük yaştakiler için zararlı olabilecek veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya ticari sırrını ya da üçüncü taraf hakları ihlal eden veya hukuki ya da cezai sorumluluk doğuran kullanıcı yorumları yayınlanmaz.

B) Tamamlanmamış, hatalı veya yanlış yönlendirici yorum gönderilemez, başka bir şahıs veya kurum taklit edilemez veya bir kişi veya kurumla olan ilişki yanlış tanıtılamazlar.

C) Web sitesi üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla siteye gönderilen ileti veya yorumların kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanılamaz.

D) Kullanıcılar, yasalar veya karşılıklı anlaşmalar yoluyla yayınlama yetkisine sahip olmadıkları belirli içerikleri yayınlayamaz, e-posta ile gönderemez, iletemez ve bunları kuramazlar.

Ε) Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir formattaki (metin, görüntü, ses, video, animasyon) yazılım veya içerikler yayınlanamaz veya iletilemez.

F) Web sitesine veya web sitesini kullanarak diğer kullanıcılara veya ziyaretçilere istenmeyen eposta veya başka yetkisiz reklam ya da talepler gönderilemez, yayınlanamaz veya iletilemez, bu gibi istenmeyen içerikler web sitesine yüklenemezler.

G) Web sitesi başkalarını rahatsız ve taciz edici, üçüncü şahısların gizlilik haklarını ihlal edici şekilde kullanılamazlar.

Ayrıca, web sitesini kullananlar;

 • Web sitesinde kişisel postalarını, telefon numaralarını ve diğer kişisel verilerini ifşa edemezler.
 • Kullanım şartlarının ihlali neticesinde engellemeye (BAN) maruz kalabilirler ve durumunda herhangi bir şikâyette bulunamazlar.
 • Tehdit ve rahatsız edici içerikler barındıran paylaşımlarda bulunamazlar.
 • Ulusal veya manevi değerlere ve sembollere aykırı propaganda içeriği barındıran içerikleri yayınlayamazlar.
 • Cinsel ilişki teklifi veya bu amaca yönelik para karşılığı bu amaca yönelik (fuhuş vb.) içerikleri paylaşamazlar.
 • Küfür, hakaret vb. rencide edici içerik barındıran ve diğer kullanıcıları rahatsız eden paylaşımlarda bulunamazlar.
 • Reklam veya özendirme içeren paylaşımlarda (diğer web siteleri, ürünler, hizmetler, şirketler) bulunamazlar.
 • Kullanıcıları diğer farklı web sayfalarına (sitelerine) davet edemezler.

Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları İle İlgili Koşullar

Web sitesi kullanıcılarının yürürlükte olan yasalar sayesinde fikri mülkiyet ve telif hakları açısından korunan üçüncü şahıslara ait içerikleri, fikri mülkiyet ve telif hakları sahibinin yazılı izni olmadan yasaları ihlal edecek şekilde kopyalamaları, yayınlamaları, dağıtmaları yasaktır. Fikri mülkiyet ve telif hakkı sahiplerinden veya temsilcilerinden bu haklarının ihlal edildiği konusunda web sitesi yönetimine bilgilendirme yapılması durumunda, telif hakkı ihlaline konu olan içeriği paylaşan kullanıcının siteye ulaşımı engellenebilir. Web sitesi dâhilindeki içerik ve unsurlarla ilgili olarak fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlali bulunduğunun düşünülmesi durumunda aşağıda belirtilen unsurları içeren yazılı bir bildirinin en kısa sürede site yönetimine iletilmesi gerekmektedir: i) fikri mülkiyet ve telif hakkı sahibinin elektronik imzası veya yazılı yetki belgesi, ii) fikri mülkiyet ve telif haklarıyla korunan içeriğe ve ihlale konu olan durumla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme, iii) fikri mülkiyet ve telif haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriğin bulunduğu web sitesi bölümü, iv) iletişim bilgileri, v) fikri mülkiyet ve telif haklarının ihlali gerçekleştiğini ve bunun yasalara ayrı olduğunu ifade eden uygun bir ifadeyle yazılmış bildiri.

Kullanıcı İçerikleri

Web sitesi, diğer kullanıcılar tarafından siteye yüklenmiş ve / veya gönderilmiş olan içeriklerin doğruluğunu garanti etmez. Siteyi ziyaret ederek bu servisleri kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır. Web sitesi içerisinde yer alan ve diğer kullanıcılar tarafından siteye gönderilen ve / veya yüklenen içeriklerle alakalı olarak üçüncü şahıslar aleyhine herhangi bir fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlalinin tespiti durumunda site yönetimi bu içerikleri gönderen ve / veya yükleyen kullanıcılara önceden uyarıda bulunmaksızın bunları silme hakkına sahiptir. Bu husus web sitesinin herhangi bir bölümü için söz konusu olup tüm kullanıcıları bağlamaktadır. Web sitesi yönetimi fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlaline konu olan içeriği silmesi veya yayından kaldırması durumunda bunu gerekçeli olarak ihlalde bulunan kullanıcıya bildirmek zorunda değildir. Fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlalinde bulunan kullanıcıların siteye erişimini engelleme hakkı saklı tutulur. Fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlalinin tekrarlanması, aynı kullanıcının ihlale konu olan içeriği birden fazla kez yayınlamaya veya siteye göndermeye çalışması ve aynı içeriğin site yönetimi tarafından ihlal gerekçe gösterilerek birden fazla silinmesi anlamına gelmektedir. Kullanıcılar, web sitesi yönetiminin site servislerini ve site kullanım şartlarını değiştirebileceğini ve /veya yeni şartlar ekleyebileceğini ve ayrıca kullanıcıların yararlanmış olduğu servislerin içeriğini belirli zamanlarda bakıma alabileceğini dolayısıyla bu süre içerisinde siteye erişimin kısıtlanabileceğini ve /veya siteye gönderilen içeriklerin belirli süre aralıklarıyla yayınlanabileceğini önceden kabul ederler. Ayrıca, web sitesi yönetimi kullanıcıların site kullanıcılarının yüklediği ve / veya gönderdiği içeriklerle ilgili olarak, gönderim boyut veya adet limiti gibi sınırlamalar getirme hakkına sahiptir. Web sitesi yönetimi kullanıcılara önceden haber vermeksizin koşulsuz olarak önceden haber vermeksizin site dahilinde bulunan servislerde değişiklik ve / veya kesinti yapmaya, ayrıca içeriklere ayrılan alanlarda kısıtlamaya gitme hakkına sahiptir. Web sitesinde sunulmakta olan hizmetlerle ilgili tüm bakım ve iyileştirmeler site yönetimi tarafından yapılmaktadır ancak kullanıcılar tarafından siteye yüklenen içeriklerdeki eksiklik veya aksaklık nedeniyle herhangi bir kayıp veya zarar yaşanması durumunda site yönetimi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. Zarar ve Tazminat

Kullanıcıların web sitesi kullanım koşullarını ihlal etmesi sonucunda oluşan tüm zararların sorumluluğu kullanıcıya ait olup bu zararların tazmininden web sitesi yönetimi sorumlu tutulamaz.

5. Hizmetin Başlaması ve Durdurulması

Web sitesi, kullanıcılara veya ziyaretçilere haber vermeksizin web sitesinde yer alan hizmetleri kısmen veya tamamen geçici ve/veya kalıcı olarak sona erdirme hakkını saklı tutar.

6. Sorumluluk Sınırlaması

Site yönetimi, bu platformda yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru olması için her türlü çaba sarf edilse de, bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin doğrudan veya dolaylı bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Kullanıcıların bu web sitesini kullanarak ve ziyaret ederek yayınlanan servislerin kullanımından doğan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp ya da zarar durumunda herhangi bir borç, sorumluluk ya da yükümlülük için site yönetimini sorumlu tutmamayı açıkça kabul ettiği kabul edilir. Site kullanımının kullanıcılar nezdinde belirli sonuçları sağlayacağı garanti ve/veya taahhüt edilmemektedir. Site yönetimi web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini ya da site sunucusunda virüslerin veya zararlı başka bir şeyin olmadığını beyan veya garanti etmemektedir. Site yönetimi yürürlükte olan yasalarca izin verilen azami ölçüde, doğruluk, yeterlilik, yararlılık, güvenilirlik açısından veya başka bir açıdan sitede bulunan materyallerin veya içeriklerin kullanımıyla ilgili herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır. İçeriklerin riskleri kullanıcılara ait olmak kaydıyla siteye erişilen cihazlarda oluşan hasarlardan, veri kayıplarından veya telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızaların neden olabileceği diğer zararlardan site yönetimi sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitesi yönetimi, sitede kullanılan veya bulunan her türlü içeriği ve diğer unsurları bildirimde bulunmaksızın herhangi bir tarihte değiştirme hakkını saklı tutar. Bu web sitesinin, kullanıcılarına daha geniş içerik sunabilmek için kendisinden bağımsız servis sağlayıcılar (iş ortaklarının ve iştirak şirketlerin web siteleri) tarafından yönetilen ve içerikleriyle alakalı değişiklik hakkının bulunmadığı diğer web siteleriyle (özellikle blog sayfaları) iş ortaklığı bulunmaktadır. Web sitesinde çeşitli firmalara ait belirli standartlarda reklamlar bulunabilir ancak web sitesi yönetimi burada yer alan reklamlarda ifade edilen mal veya hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir garanti sunmamakla beraber reklam veren firmalarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Web sitesi yönetimi, ziyaretçi ve kullanıcıların genel ahlak kurallarına uygun hareket etmeleri için azami gayret göstermektedir ancak bazı durumlarda kullanıcılar diğer kullanıcılar tarafından tacize, hakarete, uygunsuz, kaba, yanıltıcı, yasa dışı vb. iletilere maruz kalmaları mümkün olabilir. Bu durumda site yönetimi istenmeyen olaylara sebep olan kullanıcının siteye erişimini engelleyebilmektedir ancak bu duruma maruz kalan kullanıcıların uğrayabileceği zarar, kayıp vb. olumsuzlukların tazmin edilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı ve ziyaretçiler kendi sorumlulukları doğrultusunda web sitesini ziyaret edip burada yer alan hizmetleri kullanabilirler.

7. Garanti Reddi

Kullanıcıların servis ve içeriklere web sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişimini ve bunları kullanımınıa ilişkin risk sadece kendilerine aittir. Web sitesi tüm koşullarda kullanıcılarına uygunsuz içerikler barındırmayacak şekilde kesintisiz ve hatasız hizmet sunmayı taahhüt etmekte olup teknik olumsuzluklar, site altyapı bakımları ve güncellemeleri gibi durumlarda geçici hizmet kesintisi mümkün olabilir. Tüm gayretlere rağmen zaman zaman web sitesindeki bilgilerin gerçek olaylar nedeniyle güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, web sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, web sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla içeriklerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak dolaylı veya dolaysız hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamakla ve bu tür garanti veya taahhütler yönetimi site tarafından kabul edilmez. Web sitesi yönetimi mevcut sitenin ve bağlantılı olduğu sunucuların (server) güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır.

8. Geçerli Kanunlar ve Diğer Hususlar

Bu web sitesinde yer almakta olan koşullar ve hususlar Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Resmi makamların yasalarla ilgili olarak yaptığı değişiklikler veya iptaller, geriye kalan diğer hususların geçerliliği korunacak şekilde aynen uyarlanır. Mevcut site kullanım şartları web sitesi yönetimi ile kullanıcıları arasındaki hukuku düzenlemekle beraber bağlayıcılığı diğer kişiler için de geçerlidir. Taraflar arasında herhangi bir yazılı resmi dilekçe iletilmeden burada belirtilmekte olan husus ve şartlarda değişiklik yapılabilmesi mümkün değildir. Web sitesi yönetimi dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Kullanıcıların burada belirtilen şart ve hususları kısmen de olsa kabul etmemesi durumunda, sitede yer alan hizmetleri kullanmayarak siteden çıkış yapmaları gerekmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince müşteri veya kullanıcıların, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde Web sitesi veri sorumlusu olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı, ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; ilgili kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

KVKK madde 11 ile düzenlenen haklarınız şu şekildedir;

Web sitesi yönetimine başvurarak;

kişisel verilerinizin;

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b) işlenmişse bilgi talep etme
 • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
 • d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
 • f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Haklarınız kapsamında ilettiğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için Bankamızca yapılacak masraflar KVKK madde 13’te belirtilen tarifeye göre sizden talep edilebilecektir.